Obrazac za prijavu promjena u osnovnim podacima tijela javne vlasti

Molimo da u slučaju promjene koje se odnose na podatke adresa, telefon, telefaks, e-pošta, URL, dužnosnik / visoki državni službenik tijela prijavite promjenu putem ovog obrasca.

Podaci će se koristiti za ažuriranje Adresara tijela javne vlasti RH i objavu tih podataka na www.digured.hr.