Obrazac za prijavu promjena u osnovnim podacima tijela javne vlasti

Molimo da u slučaju promjene koje se odnose na podatke adresa, telefon, telefaks, e-pošta, URL, dužnosnik / visoki državni službenik tijela prijavite promjenu putem ovog obrasca.

Podaci će se koristiti za ažuriranje Adresara tijela javne vlasti RH i objavu tih podataka na www.digured.hr.

Molimo vas da nam odgovorite na pet kratkih pitanja u anketi o korištenju tražilice pravnih propisa CADIAL

Rezultati ankete će se koristiti za potrebe istraživanja

Jeste li pronašli propis koji ste tražili:

Molimo ocijenite jednostavnost korištenja tražilice:

Ako je Vaš odgovor „Nije jednostavna“ molimo napišite zašto

Da li Vam je u pretraživanju koristila mogućnost pretraživanja/filtriranja rezultata pomoću ključnih riječi iz Pojmovnika Eurovoc:

Vaše radno mjesto:

Hoćete li ponovno koristiti tražilicu CADIAL?