Pojmovnik Eurovoc - preuzimanje

Europska unija

Pojmovnik Eurovoc

verzija 4.6.

Pojmovnik Eurovoc s hrvatskim dodatkom
Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

ISBN 978-953-6430-67-3

Izvornik: EuroVoc Thesaurus © European Union
Nacionalni dodatak: Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

Objavljeno uz suglasnost Europske unije.