Pojmovnik Eurovoc s hrvatskim dodatkom - preuzimanje

Europska unija

Pojmovnik Eurovoc

verzija 4.4.

Pojmovnik Eurovoc s hrvatskim dodatkom
Vlada Republike Hrvatske. Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured, Zagreb 2013.
Glavna urednica:Maja Bratanić
ISBN 978-953-6430-67-3

Izvornik: EuroVoc Thesaurus © European Union
Hrvatski prijevod i nacionalni dodatak: Pojmovnik Eurovoc © Vlada Republike Hrvatske. Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured

Objavljeno uz suglasnost Europske unije.
Odgovornost za prijevod na hrvatski jezik snosi isključivo Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske.