Opis kazala - pregled

Adresari i imenici
Adresar tijela javne vlasti s imenikom dužnosnika
  • Kazalo "Naziv tijela" tvore aktualni nazivi tijela javne vlasti sa službenim akronimima te službeni akronimi dodatno kao samostalne odrednice
Imenik tijela javne vlasti od 1990. godine
  • Kazalo "Tijela javne vlasti" sadrži samo hrvatske nazive i akronime ravnopravno za aktivna tijela i ona koja su prestala s djelovanjem (oznaka "NE DJELUJE VIŠE!" za tijela koja su prestala s djelovanjem vidljiva je u sljedećoj razini prikaza pojedinoga tijela)
Političke stranke i izbori
Adresar stranaka
  • Kazalo "Stranka" sadrži nazive s kraticom/akronimom i kratice/akronime kao samostalne navode
IMENIK stranaka registriranih u RH od 1990. godine
  • Kazalo sadrži nazive stranaka s kraticom, ravnopravno aktivne i one koje su prestale s djelovanjem (oznaka "NE DJELUJE VIŠE!" za stranke koje su prestale s djelovanjem vidljiva je u sljedećoj razini prikaza pojedine stranke)
  • Kazalo sadrži i nazive skupina "aktualne političke stranke Republike Hrvatske" i "bivše političke stranke Republike Hrvatske"
  • Kazalo se prikazuje od naziva stranke za koju se zadaje početak naziva ili akronim (odnosno u cijelosti ako početak niste zadali ili odrednica sa zadanim početkom ne postoji)