Rezultati pretraživanja

Središnji katalog
Pravni propisi - CADIAL

Rezultat pretrage sadrži:

 • Broj rezultata (ograničeno na prvih 1000)

Budući da je tražilica namijenjena pronalaženju odgovarajućeg propisa, a ne pregledavanju baze podataka evidentiranih propisa kao zbirke, broj rezultata pretrage ne obuhvaća sve dokumente već je ograničen na prvih 1000 koji zadovoljavaju upit. Taj je broj zbog grupiranja izmjena s osnovnim propisima redovito i nešto manji. U slučaju tako velikog broja rezultata preporuča se preciznije postavljanje upita.

 • Uređenu listu rezultata

Uređena lista rezultata prikazuje najviše 200 propisa i njihovih izmjena/dopuna onda kada upit nije pronađen u tekstu osnovnog propisa. U skupinu izmjena/dopuna uključeni su i drugi akti koji imaju funkciju promjene propisa, npr. odgovarajuće odluke Ustavnog suda, te pročišćeni tekstovi propisa koji obuhvaćaju sve promjene do trenutka njihove objave. Na redoslijed prvenstveno utječe razina podudaranja teksta dokumenta s upitom a dijelom i starost dokumenta tako da se prije prikazuju noviji dokumenti.

 • Filtre za sužavanje rezultata pretrage (vidi: Filtriranje rezultata)

Funkcijom Ograniči broj rezultata, broj prikazanih propisa moguće je ograničiti što se može koristiti u njihovom filtriranju (vidi i: Filtriranje rezultata, Sadržajne odrednice u listi rezultata)

Prikaz propisa u listi rezultata ovisno o izabranoj opciji prikaza obuhvaća:

Samo naslove

 • naslov propisa s brojem službenog glasila u kojem je objavljen, služi kao pristupnica cjelovitom prikazu
 • oznaku NE VAŽI! za one koji su prestali važiti, istaknuto u crvenoj boji
 • veličinu datoteke

Osnovni prikaz

 • naslov propisa s brojem službenog glasila u kojem je objavljen, služi kao pristupnica cjelovitom prikazu
 • oznaku NE VAŽI! za one koji su prestali važiti, istaknuto u crvenoj boji
 • isječak teksta relevantan za postavljeni upit u kojem je upit istaknut masnim slovima
 • veličinu datoteke

Detaljni prikaz

 • naslov propisa s brojem službenog glasila u kojem je objavljen, služi kao pristupnica cjelovitom prikazu
 • oznaku NE VAŽI! za one koji su prestali važiti, istaknuto u crvenoj boji
 • isječak teksta relevantan za postavljeni upit u kojem je upit istaknut masnim slovima
 • popis dodijeljenih ključnih riječi ( Eurovoc) kao poveznice sadržajno srodnih dokumenata (vidi i: Filtriranje rezultata)
 • važne napomene
 • naslovi vezanih dokumenata, služi kao pristupnica njihovom cjelovitom prikazu
 • veličinu datoteke
Pojmovnik EUROVOC
 • Rezultat pretraživanja je popis ključnih riječi (Eurovoc) na hrvatskom jeziku u čijem se opisu nalazi tražena riječ ili izraz .
 • Detaljni prikaz svakog deskriptora čine pridruženi nedeskriptori, njegovo hijerarhijsko i semantičko okruženje (srodni deskriptori) te prijevod na engleski jezik
 • U zapisu deskriptora vidljiva je oznaka porijekla deskriptora (EUROVOC, CROVOC za hrvatski dodatak)
 • Svaki deskriptor pripada nekom PODRUČJU i POTPOJMOVNIKU unutar njega. "Uži pojam" u prikazu PODRUČJA obuhvaća POTPOJMOVNIKE a u prikazu POTPOJMOVNIKA vršne deskriptore.
Adresari i imenici
Adresar tijela javne vlasti s imenikom dužnosnika

Rezultat pretraživanja je popis naziva tijela javne vlasti u čijem se zapisu nalaze zadane riječi iz upita.

Osobe
 • Rezultat pretraživanja je popis imena osoba
 • Detaljni prikaz svakog imena u listi rezultata sadrži vezu na odgovarajući pregled dužnosti u tijelima javne vlasti i/ili političkoj stranci, odnosno Hrvatskome saboru
Funkcije u tijelima javne vlasti
 • Kao rezultat pretraživanja dobiva se abecedno sortiran popis osoba s odgovarajućim podacima o obnašanju funkcija
 • Svaki navod sadrži redom podatke: osobno ime, razdoblje obnašanja funkcije, funkciju i tijelo
 • Ista se osoba na popisu javlja onoliko puta koliko je puta obnašala neku od funkcija
Funkcije u političkim strankama
 • Kao rezultat pretraživanja dobiva se abecedno sortiran popis osoba s odgovarajućim podacima o obnašanju funkcija.
 • Svaki navod sadrži sljedeće podatke: osobno ime, naziv stranke, funkciju s razdobljem obnašanja.
 • Ista se osoba na popisu javlja onoliko puta koliko je puta obnašala neku od funkcija (npr. zastupnici u Saboru).
Političke stranke i izbori
Adresar stranaka
 • Rezultat pretraživanja je popis stranaka u čijem se zapisu nalaze traženi podaci.
Imenik stranaka registriranih u RH od 1990. godine
 • Rezultat pretraživanja je popis stranaka. Stranke koje su prestale s djelovanjem označene su oznakom "NE DJELUJE VIŠE!" 
Financiranje izbora
 • Rezultat pretraživanja su podaci o financijskim izvješćima za predizbornu kampanju kandidata i lista s pristupnicama:
 • Odabir ograničenja bez upisanog pojma za pretraživanje rezultirat će podacima svih izvješća predizborne kampanje koja zadovoljavaju odabrani kriterij.
  • izvješćima predizborne kampanje
  • godišnjim financijskim izvješćima predlagatelja kandidata izabranih u predstavnička tijela